דרוש קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
דרוש/ה מהנדס/ת מחלקת תכנון כללי 19/05/2024
דרוש/ה מהנדס/ת בודק/ת כללי 19/05/2024