S – מעבר ל"תוכן העמוד" 1- מעבר ל"תפריט ניווט עליון" 2- מעבר ל" תפריט ניווט תחתון" "3 – מעבר ל"צור קשר" 0 - מעבר ל" הצהרת נגישות" "4 - מעבר ל מפת אתר" א א א יובלים יובלים אשדוד תאגיד המים והביוב בע"מ

שאלות ותשובות

יובלים הנו חברה בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב שהוקם ע"י עיריית אשדוד, בתוקף חוק תאגידי מים וביוב (2001) .
מטרותיו העיקריות של יובלים הן מתן שירות של אספקת מים לתושבים, סילוק הביוב של העיר למכון טיהור שפכים, אחזקת הרשת המוניציפאלית של המים והביוב, ובעתיד, גם פיתוח תשתיות המים והביוב בשכונות החדשות שיוקמו.

לא משליכים מגבונים לחים לאסלה!

השלכת מגבונים ונייר טואלט לח לאסלה מובילה לסתימות קשות במערכת הביוב הביתית
והעירונית ,להצפת הביוב וליצירת מפגע סביבתי ותברואתי קשה.
המפגע מלווה בריחות רעים וזיהומים ואף מחלות.
עלות תיקון הנזק גבוהה ופוגעת באיכות החיים של כל התושבים!!!

מדינת ישראל קבעה עפ"י חוק כי כל רשות מקומית חייבת עד סוף שנת 2007 להקים תאגיד מים וביוב. החלטת המדינה לחייב רשויות מקומיות להקים תאגידי מים וביוב נועדה בעיקר להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפאלית, וכן לוודא שהפעילות הכספית של מים וביוב תתבצע על פי עיקרון "משק כספי סגור", דבר שיוכל לאורך זמן להבטיח יותר השקעות כספיות בשיקום ושדרוג משק המים והביוב של העיר, וכן לשפר את השירות לתושב.

עיריית אשדוד הנה הבעלים של תאגיד יובלים, והיא מחזיקה כיום ב- 100% של מניות התאגיד. בעתיד, שמורה לעירייה הזכות למכור חלק ממניותיה, תחת אישור של המדינה.

תאגיד יובלים כפוף לרשות הציבורית למים, והוא פועל תחת פיקוח של המדינה – הממונה על תאגידי מים וביוב במשרד הפנים. התאגיד מחויב להציג לממונה באופן שוטף דוחות כספיים וכן דוחות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משק המים והביוב בעיר.
כמו כן, יובלים שומר על רמת שקיפות גבוהה מבחינה ציבורית; לתאגיד מונה רו"ח חיצוני האמון על הכנת דוחות כספיים, ורו"ח נוסף העוסק בביקורת פנים.
בנוסף, לתאגיד מונה דירקטוריון (לינק של חברי דירקטוריון ) שחבריו אושרו ע"י ועדת רביבי, מתוכם שלושה דירקטורים מטעם העירייה, והשאר הנם דירקטורים מטעם הציבור. הדירקטוריון מתכנס באופן קבוע, מקבל דיווחי מנכ"ל ומאשר תקציבים, תכניות עבודה ופעולות נוספות.

תעריפי המים והביוב לא ישתנו במעבר לתאגיד. תעריפי המים נקבעים ע"י המדינה בלבד, והיא מעדכנת אותם מעת לעת עפ"י סל תשומות שנקבע בוועדת הכספים. תעריפי המים אחידים בכל הארץ ואין לתאגיד יובלים הסמכות לשנותם. תעריף אגרת הביוב הנו ספציפי לכל רשות מקומית.
התעריפים למגזר הביתי כבר כוללים מע"מ, ועל כן יובלים יספוג את מרכיב המע"מ בתעריפים ללא תוספת מחיר כלשהי לצרכני המים. לעומת זאת למגזר העסקי ולמוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"ר) יתווסף מע"מ בסך 15.5% לחשבונות המים והביוב, וכנגדם יפיק התאגיד חשבונית המאפשרת לעוסק מורשה להתקזז על מע"מ.

חשבון המים של יובלים מצורף לחשבון מיסים תקופתי של עיריית אשדוד. החשבון יכלול רק מרכיבי מים וביוב, והוא לא יכלול מרכיבים של ארנונה ואגרת שמירה כפי שהיה נהוג בחשבונות העירייה
חשבון התאגיד מהווה גם חשבונית מס, ועל כן יוצגו בו סה"כ חשבון המים והביוב ללא מע"מ, ועליהם יתווסף מרכיב המע"מ במידת הצורך.

צריכה משותפת הנה צריכת מים המיוחסת לבניין מגורים, בגין צריכה שמעבר לצריכת המים ביחידות הדיור. דוגמה לצריכה משותפת הנה השקיית שטחי הגינון של הבניין.
צריכה זו מחושבת כהפרש הצריכה הכוללת הנמדדת בשעון המים הראשי בכניסה לבניין, לבין סך הצריכות ביחידות הדיור שבבניין.

יכולות להיות מספר סיבות לקריאה גבוהה בגין צריכה משותפת, החל מנזילת מים בשטח הבניין תקלה במערכת ההשקיה של הגינון בבניין, גניבת מים מהצנרת של הבניין, קבלנים הצורכים מים מבניין חדש גם לאחר שהתאכלס, תקלה במוני המים או קריאות שגויות של מוני מים.
תאגיד יובלים שם לנגד עיניו כמטרה מרכזית לשפר את השירות ללקוח באמצעות שיטות עבודה וניהול מתקדמות, והוא פועל להפחית למינימום תופעות של קריאות מים חריגות.

החל מתאריך 1 בינואר 2008 כל ענייני המים והביוב של אשדוד הנם באחריות יובלים.
לגבי תקלות של רשת המים והביוב, ניתן לפנות 24 שעות ביממה למוקד תאגיד יובלים בטלפון 106 מכל טלפון.

יובלים רשאי לנתק תושב מאספקת המים רק במקרה בו לא שילם התושב את חשבון המים, ולא נענה להתרעות שנשלחו אליו. יחד עם זאת, התאגיד חייב לפעול עפ"י פרוצדורות שנקבעו בחוק לגבי ניתוקי מים, והוא יפעל במלוא שיקול הדעת הנדרש במקרים אלו.

יובלים מחויב לטפל בתקלות מים וביוב רק עד לנקודה של שעון המים הראשי של הבניין, ובמקרה של בית פרטי עד שעון המים של הבית. לעומת זאת, תקלות מים וביוב המתרחשות מעבר לשעון המים הראשי, כדוגמת שטח הבניין, הבית, החצר, מגרש החנייה וכיו"ב, הן תקלות הנחשבות פרטיות, והן באחריות הדיירים שיצטרכו לפנות לבעל מקצוע באופן פרטי.

מערכת המים בישראל הנה מערכת מים ארצית המשלבת את כל מקורות המים ומאפשרת העברת מים מאזור לאזור בהתאם לשיקולים הידרולוגיים. לכן לפעמים תל-אביב תקבל שליש מהמים ממקורות מי תהום ושני שליש מן הכנרת, ולעיתים הפוך.
לפעמים מערכת המים הארצית תעלה מים מן הדרום צפונה במידה ובדרום ירדו יותר גשמים.

כן. מי השתייה בישראל המסופקים דרך מערכת המים לתושבים הם ברמה תברואתית טובה ביותר. רמת מי השתייה בישראל יכולה להתחרות ברמת המים של המדינות המתקדמות בעולם, באירופה ובארצות הברית. לכן, אין שום סיבה שלא לשתות מים מן הברז, ובעיקר נוכח הצורך בשתייה מרובה בארצנו החמה. על פי המלצת משרד הבריאות יש לשתות לפחות שני ליטר מים ביום.

משרד הבריאות אחראי על קביעת תקן המים ועל אכיפת תקנות איכות מי השתייה.

יובלים מבצע בדיקות כימיות ובקטריאליות במקורות המים וברשת החלוקה לפי הנחיות משרד הבריאות בפיקוח בקטריולוגים. המרכיבים הכימיים נבדקים במקורות המים כל כמה חודשים עד כמה שנים, בהתאם לחשיבותם ולהחלטת משרד הבריאות.

מחלות שמקורם במי שתייה מאופיינות בד"כ ע"י הקאות ושלשולים. לרוב הן תוצאה של טיפול לקוי במים או זיהום החודר למים. לאור הטיפול שניתן למים בישראל, רק במקרים נדירים יש מקרי מחלה הקשורים במים.

מי השתייה עוברים טיפול בסיסי-חיטויי. טיפול זה בא להשמיד חיידקים ומיקרו-אורגניזמים אחרים, גורמי מחלות.
המים נקיים בשעה שהם נשאבים מהאדמה. לכן, ניתן להעבירם תהליך ללא טיפול מקדים. לעיתים נדירות נדרש טיפול מקדים במטרה לפתור בעיות מיוחדות.

כן. בדיקות רבות הוכיחו כי רמת הכלור הקיימת במי השתייה הנה בטוחה, למרות שיש אנשים הקובלים על הטעם הנלווה.

לא. ישנם כימיקלים אשר מיטיבים. לדוגמא הפלואור ומינרלים נוספים המוכרים כמועילים לבריאות האדם. כמו כן ישנם מרכיבים כימיים שאינם משפיעים לטובה או לרעה על בריאותנו.

לא, החומר ממנו נוצרת האבנית הוא פחמת סידן לשתייה ואין לו שום קשר עם "אבנים כליות".

בועות אוויר מזעריות במים, הדומות לבועות הגז בבירה ובסודה, גורמות למים להראות לבנים. תופעה זו שכיחה יותר בחורף, כאשר מי השתייה קרים. אין בתופעה זו כל נזק והיא נעלמת תוך דקות מעצמה.

הכתמים שעלולים להופיע בכלי הזכוכית לאחר ההדחה והייבוש נגרמים ע"י מינרלים בלתי מזיקים שנשארים בכוס אשר המים מתאדים.
קיימים בשוק מוצרים שמייבשים את הכוסות יותר ביסודיות. כתמים בדלתות באמבטיה נגרמים מאותה הסיבה.

למעלה