מכרזים פעילים

מכרזים פעילים
שם המכרז פרסום המכרז מועד הגשת הצעות
פעיל מכרז 6/2024 להקמת מתקן נטרול ריחות במבנה קדם במט"ש אשדוד
14/06/2024 25/07/2024
פעיל הזמנה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים
28/12/2023 31/12/2024