"יובלים אשדוד"  הינו תאגיד המצטיין בניהול מיטבי תוך ראייה אסטרטגית אל עבר העתיד. כחלק מכך פועל התאגיד על פי תקני איזו של מכון התקנים הישראלי.

 

 תקן 45001 ISO : קובע דרישות  מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה במטרה לאפשר לארגון לבקר את הסיכונים שהוא חשוף להם ולשפר את ביצועיו בתחום הבטיחות והבריאות בתעסוקה.

 

 תקן ISO 9001: התקן מגדיר דרישות למערכת ניהול איכות. עמידה בדרישות התקן מעידה כי הארגון:

-מסוגל לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות.

-חותר להגביר את שביעות רצון לקוחותיו באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת ניהול האיכות בארגון.

-מתן מענה לסיכונים ולהזדמנויות השייכים להקשרו וליעדיו.

-מיישם תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת באמצעות הבטחת התאמה לדרישות הלקוח ולדרישות תחיקתיות ישימות.

תקן 14001: תקן אשר מגדיר את הדרישות למערכת ניהול סביבתי שארגון יכול להשתמש בהן כדי לשפר את הביצועים הסביבתיים שלו . תקן זה מעיד כי התאגיד הוא בעל ערך לסביבה. תקן זה  חל על ההיבטים הסביבתיים של הפעילויות המוצרים והשירותים של התאגיד.

תקן 30401:

תקן 27001:

תו פלטינה: תעודה המוענקת לגופים אשר על דגלם מחויבות לאיכות ומצוינות והנושאים תווי איכות המעידים על התאמת מערכות ניהול, תהליכים ומוצרים לתקנים ישראלים ובין לאומיים.