א. המפה היא מפת מיקומי תחנות לחלוקת מים במצב 5 (בו מתקיים משבר מים בכל העיר).

ב. הנחיות ובכלל זה הנחיות על שיוך התחנות על פי רחובות-  יפורסמו בשעת חירום בכל אמצעי המדיה של התאגיד והעירוניים (אתר התאגיד, מסרונים, פייסבוק, אתר העירייה, המוקד עירוני, רדיו מקומי, כלי תקשורת מקומיים ועוד) וכן באמצעים נוספים כדוגמת פלייארים וכרוזים 

מפה תחנות חלוקת מים בשעת חירום