שירות לקוחות

רשות המים, הממונה על תאגידי המים בישראל היא האחראית על קביעת תעריפי המים.

מד מים ראשי הינו מד המים המודד את כמות המים הכוללת המסופקת לנכס שיש בו יותר ממד מים אחד. למשל, בבניין מגורים הכולל מספר דירות, מודד מד המים הראשי את כמות המים המסופקת לכלל הדירות בבניין וכן את הפרשי המדידה והצריכה המשותפת של המים בבניין (מים ששימשו לצרכי השקיה, הפעלת הברז בחדר האשפה, תחזוקת הבניין וכו׳).

מד מים משויך הינו מד מים המודד את כל צריכת המים של צרכן בנכס מסוים. בבית משותף, מד המים הדירתי אשר משויך לדירה ומודד את הצריכה באותה דירה, הוא מד מים משויך, להבדיל ממד המים הראשי, אשר מודד את המים המסופקים לכלל הצרכנים באותו נכס.

עברתם דירה? העברתם את בית העסק? יש לעדכן את תאגיד יובלים בשינוי שם המשלם בחשבון המים.

עוברים דירה בראש שקט, תאגיד יובלים, מעוניין להקל עליכם את מעבר הדירה.

ניתן לבצע את החלפת המשלמים מבלי להגיע למרכז שירות הלקוחות -מעבר דירה קל ופשוט במספר צעדים פשוטים:

1. מילוי טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס. (לצרף קישור לטופס מקוון)
2. החתמת בעל הנכס, משלם יוצא ומשלם נכנס.
3. צירוף הסכם שכירות/מכירה חתום ע"י הצדדים.
4. צילום תעודת זהות כולל ספח של הצדדים. במידה ומדובר בעסק יש לצרף תדפיס מרשם החברות/עמותות/שותפויות.

*על המשלם היוצא מהנכס לשלם את חשבון המים עד לקריאת מד המים האחרונה שהתבצעה ביום העברת הנכס.

הפרשי מדידה, הנקראים גם צריכה משותפת, הם ההפרש בין כמות המים שנמדדה במד המים הראשי בנכס לבין סך כל הכמויות שנמדדו בכל מדי המים המשויכים בנכס, באותה תקופה. כמות המים שעוברת במד המים הראשי עשויה להיות שונה, במקרים מסוימים, מכמות המים  המצטברת שעוברת בכלל מדי המים המשויכים. הגורם לכך יכול לנבוע מסיבות רבות, כמו לדוגמא מים שנצרכו להשקיית גינה משותפת, שימוש בברז המים בחדר האשפה, קיומה של נזילת מים בשטח המשותף ואף הפרשי מדידה בין מדי המים.

לדוגמא: נכס למגורים הכולל 5 יחידות דיור. לכל אחת מיחידות הדיור מונה מים דירתי. בנוסף בגבול המגרש מותקן מונה מים ראשי המודד את כלל כמות המים המסופקת לאותו הנכס/בניין/מתחם.

במונה המים הראשי נרשמה צריכת מים תקופתית של – 100 מ"ק.
 
סיכום צריכת המים במונים של כל יחידת דיור וכן הפרשי במדידה (צריכת המים המשותפת)

 

צריכה במ"ק לתקופת חיוב ביחידת דיור

תוספת הפרשי מדידה

יחידת דיור 1

10

3

יחידת דיור 2

20

3

יחידת דיור 3

35

3

יחידת דיור 4

5

3

יחידת דיור 5

15

3

סה"כ:

85

15

 

ע"פ חוק, ברירת המחדל לחלוקת החיוב בגין הפרשי מדידה היא חלוקה שווה בין כלל הצרכנים בנכס.

יחד עם זאת, לצרכנים עומדת האפשרות להגיש בקשה לחלוקת הפרשי המדידה על פי השטח היחסי של כל נכס במתחם, או בדרך אחרת המוסכמת על הדיירים והנקבעת בתקנון הבית המשותף.

על מנת לשנות את חלוקת הפרשי המדידה, על נציגות הבית המשותף להגיש בקשה סדורה ומסמכים רלוונטיים למרכז שירות הלקוחות של תאגיד יובלים אשדוד.

                     

  מדובר בשטח הפרטי שלכם- דיירי הבניין. ולכן, רק אתם יכולים לבדוק מה הסיבות לכך.   תאגיד יובלים יסייע, יכוון על בסיס ניסיון ונתונים מהמערכת.

תאגיד המים והביוב, מודע לכך ש הפרשי מדידה (צריכת מים משותפת) גבוהה משפיעה על חשבון המים והביוב להלן מספר סיבות אפשריות:

  • שימוש במים לגינון ו/או שימושים אחרים בתחום הנכס/בניין/מתחם.
  • נזילה או דליפה ברשת המים הפרטית (בין מד המים הראשי בגבול הנכס ובין מדי המים של יחידות הדיור) האחריות על רשת המים הפרטית הנה על בעלי הנכס, ואינה באחריות תאגיד יובלים.
  • תקופת חגים, אורחים , שינוי במספר הנפשות, שימוש יתר בתקופת הקיץ, וכן  תקלה באחד או יותר ממדי המים של יחידות הדיור (לדוגמא: מד מים שנעצר או שאינו מונה את כמות המים כראוי).
  • שימוש לא מורשה במים ו/או גניבת מים, מהידרנטים ועוד.  

מוצרים כגון: מגבונים לחים, מוצרי הגינה נשיים, מקלות אוזניים, ניילונים וטיטולים גורמים לסתימות  ולגלישת ביוב במערכות הביוב הביתיות והעירוניות. הימנעות מהשלכתם לשירותים תועיל לשמירה על מערכת ביוב תקינה הפועלת היטב לרווחת התושבים.

אם הבחנת בעליה משמעותית בצריכת המים בהשוואה לתקופות קודמות, יתכן כי קיימת נזילת מים בנכס. מומלץ לבדוק האם קיימת נזילה בצנרת הפרטית או להזמין איש מקצוע שיבדוק את תקינות הצנרת.

 לקישור לטופס נזילה משותפת לחצו כאן

לקישור לטופס נזילה פרטית  לחצו כאן 

בדיקת שעון המים לאחר סגירת כל הברזים בבית היא המדד לבדיקת נזילת מים. סיבוב הפרפר המרכזי על צירו לאחר סגירת כל הברזים הוא המעיד על נזילת מים. מומלץ להזמין בעל מקצוע לבירור החשד לנזילה.

כמובן. הטפטוף גורם לבזבוז משמעותי של מים ולחיוב כספי. בכדי לדעת מהי כמות המים המתבזבזת, עלייך להניח מתחת לברז קערה ולבדוק בתוך כמה דקות היא מתמלאת. ברז שמטפטף 60 טיפות בדקה יגרום לבזבוז של 12 ליטר ליום, או 4,630 ליטרים לשנה.

אם קיים חשש שמד המים אינו תקין, אנא פנה אל מחלקת שירות הלקוחות לבדיקת תקינות מד המים שתבוצע באמצעות מעבדה חיצונית המוסמכת לכך. הבדיקה כרוכה בתשלום ובמידה שיתברר כי מד המים אינו תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה. לחץ כאן  לטופס בקשה לבדיקת מעבדה.

20%-40% הורדת מים בשירותים - 40 ליטר לשטיפה.

20%-40% אמבטיה ומקלחת - 32 ליטר לרחצה.

20%-40% כביסה - 14 ליטר להפעלת מכונה אחת.

5%-10% שטיפה הבית - 3 ליטר לשטיפה אחת.

4%-7% הדחת כלים - 6 ליטר להדחה אחת.

3%-4% מי שתייה ובישול - 5 ליטר לאדם ליום.

3%-4% כיור האמבטיה - 3 ליטר לאדם ליום.