פרוייקטים שבוצעו 

מיום הקמתו השקיע התאגיד כמיליארד ש"ח בהקמת ופיתוח תשתיות בשכונות הוותיקות ובמתחמים החדשים בעיר. כל הפרוייקטים הוקמו במימון התאגיד ובניהולו. כל פרויקט שהושלם מהווה נדבך נוסף במערכת תשתיות המים והביוב באשדוד- אשר הינה מהמתקדמות בישראל.

 

שדרוג בריכת מים גבעת יונה

התאגיד סיים פרויקט מקיף לשדרוג בריכת המים בגבעת יונה. מהבריכה מסופקים מי השתייה לרחובות רבים בעיר. בנוסף משמשת הבריכה כמאגר מים לשעת חירום. במסגרת השדרוג שופץ ושוקם המבנה באופן יסודי ובכלל זה הצנרת ולוחות החשמל.

עלות, כ-  1.2 מיליון ₪.

גבעת יונה

הקמת תחנת שאיבה במרינה דרום

 תחנת השאיבה לביוב במרינה דרום הוקמה על מנת להעניק מענה מיטבי להולכת שפכים בעקבות  הפיתוח המואץ והבנייה העתידית באזור. התחנה תוכננה ונבנתה כך שהיא מונעת אפשרות זיהום סביבתי.

עלות, כ-  15מיליון .₪

תחנת השאיבה מרינה דרום

 

קו ביוב ראשי ברחוב ויצמן 

קו הביוב ברחוב ויצמן בינו קר  ראשי גרביטציוני לאורך כל רחוב ויצמן עד  לתחנת הביוב בזק ומשם לקווי הסניקה למתקן לטיפול בשפכים. קו זה תוכנן על מנת לקלוט  את כל השפכים של הרבעים הוותיקים בהווה  וכן את הבנייה העתידית ברבעים הוותיקים  עד לשנת  2040 ואף יותר. קוטר קו זה הינו 40 צול.
גם עבודה זו הינה מורכבת ומתקדמת הנדסית היות והעבודות מבוצעות בסביבה  של מי תהום-תוך הקפדה יתרה.

קו ביוב רחוב ויצמן

 

שדרוג קווי מים וביוב ברחוב הרצל

קו הביוב החדש הותקן במקום צנרת ביוב ישנה מאד שהייתה במקום, ובכך הוסיף אמינות למערכת סילוק השפכים הכללית של העיר, תוך מתן מענה להתפתחות העיר ברובעים אלו ב – 20 השנים הבאות. העבודות בוצעו בטכנולוגיה מתקדמת של ניפוץ הקו הישן והחדרת קו חדש בחלקו ושרוולו בחלקו האחר. שיטה זו מפחיתה באופן ניכר את ההפרעה לאורחות החיים של התושבים.

עלות, כ -  9 מיליון ₪.

הנחת  קווי מים וביוב חדשים ברחוב משה סנה

קו המים החדש הותקן מרחוב מנחם בגין עד לרחוב בני ברית- באורך של כ - 2ק"מ. הקו מאפשר הולכה מיטבית של מי שתייה לתושבים ובעלי העסקים באזור ועומד בסטנדרטים הגבוהים שקבע "יובלים אשדוד" ברחבי העיר בתחום המים.

קו ביוב החדש מוליך את השפכים לתחנת השאיבה אלתא ומשם לתחנת השאיבה המרכזית- בזק. כך נמנעת גם אפשרות של תקלות במערכת הביוב היות והקן החדש אינו עובר דרך השכונות באזור. בכדי להניח את הקו בוצע קידוח תת קרקעי נרחב בצומת הכניסה לאשדוד.

עלות העבודות להקמת קווי המים והביוב ברחוב משה סנה, כ -  6.5 מיליון 

הנחת קווי מים וביוב חדשים ברחוב משה סנה

 

החלפת תשתיות מים וביוב ישנות:

מאז הקמתו החליף התאגיד תשתיות מים וביוב ישנות בעשרות רחובות בעיר, באורך של מאות ק"מ, בעלות של עשרות מיליוני ש"ח. התשתיות החדשות מאפשרות הולכת מים וסילוק שפכים ברמה הגבוהה ביותר.

הוקמה מערכת GIS :

מדובר במערכת טכנולוגית מתקדמת אשר ממפה, מציגה ומתעדת את הפעילות של כל תשתיות המים והביוב בעיר ומאפשרת לאנשי המקצוע של התאגיד לשלוט ולבקר את המתרחש בשטח באופן קבוע. עם התקנת המערכת שופרו המהירות ויכולת מתן התגובה לגלישות ביוב, דליפות במערכת המים, טיפול בתקלות בצנרת ועוד.

עלות, כמיליון .₪

מערכת בקרה מתקדמת:

הותקנה מערכת בקרה- מהמתקדמות בישראל, בכל תחנות שאיבת המים והביוב. המערכת כוללת מצלמות וחיישנים המדווחים על כל חריגה ישירות לחדר הבקרה שהוקם במיוחד לשם כך, ולמכשירים הניידים של אנשי השטח של התאגיד. המערכת שיפרה באופן ניכר את מהירות התגובה לתקלות ברשת המים. מערכת הבקרה מהווה מודל למערכות מסוג זה ונציגים מישראל ומהעולם מגיעים להתרשם וללמוד ממערכת זו.