עוברים דירה? עוברים לבית עסק חדש? יש לעדכן את שם המשלם בחשבון המים.
תאגיד יובלים מעוניין להקל עליכם את מעבר הדירה:


אין צורך בהגעה למרכז שירות לקוחות כל עוד הטופס ממולא כראוי וצורפו אליו כל הנספחים הדרושים, לרבות צילום תעודת זהות עם ספח פתוח לרוחב, חוזה שכירות/מכירה. מחלקת שירות לקוחות תבצע גמר חשבון ותפיק לדייר היוצא את החשבון בסיום התהליך.

כל שעליכם לעשות בהליך קל ופשוט:

מילוי טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס -
לחצו כאן להורדת הטופס 
לחצו כאן לטופס המקוון 

החתמת בעל/משכיר הנכס, משלם יוצא ומשלם נכנס.
צירוף הסכם שכירות/מכירה חתום ע"י הצדדים.
צילום תעודת זהות כולל ספח של הצדדים. במידה ומדובר בעסק יש לצרף תדפיס מרשם החברות/עמותות/שותפויות.
צילום מד המים

על המשלם היוצא מהנכס לשלם את חשבון המים עד לקריאת מד המים האחרונה שהתבצעה ביום העברת הנכס.

את המסמכים ניתן להעביר לשירות הלקוחות באמצעים הבאים:

שימו לב! עליכם לוודא בעת מעבר דירה כי מספר הנפשות העדכני מצוין גם בכתובת החדשה גם במקרה של מעבר בתוך העיר וכן מעבר בין ערים.