תאגיד יובלים אשדוד

מדיניות ניהול ידע בהתאם לדרישות התקן ISO 30401

 

ההנהלה רואה בשיפור מתמיד של מערכת ניהול הידע שלה גורם מניע לשיפור מערך השירותים לתושבים והתפתחות מקצועית וטכנולוגית במתן שרותי מים וביוב לתושבי העיר אשדוד.

ההנהלה ועובדי התאגיד רואים את עצמם מחויבים לניהול מקצועי המבוסס על מערכת ניהול הידע.

ההנהלה ועובדי התאגיד מחויבים לעמוד בדרישות עפ"י דין לניהול ידע לרבות דרישות תקן לניהול ידע ת"י ISO 30401.

בתרבות הארגונית של ניהול ידע בתאגיד תבטיח ההנהלה שיתוף ידע כארגון לומד ושקיפות מידע לתושבים.

ההנהלה תפעל באופן מתמיד לזיהוי פערי ידע מקצועי של עובדי התאגיד ותפעל להדריך ולשפר הידע והמיומנות המקצועית, תטמיע מערכות טכנולוגיות רלוונטיות לניהול משק המים והביוב בעיר אשדוד .

ההנהלה תפעל לשיפור ערוצי התקשורת התוך ארגוניים תוך הבטחת דיווח אמין, עדכני, מהיר וענייני ומתחייבת לשמור על האיזון בין שיתוף ידע לבין הגנה על הידע.

בתהליך של שיפור מערכת ניהול הידע תקפיד ההנהלה על כינון מנגנוני בקרה פנימיים ומדדים לבחינת התועלות של ניהול מערכת הידע במכלול השירותים שבאחריות התאגיד.

ההנהלה תפעל לשיפור מערך הידע הארגוני למען הגברת היכולות הניהוליות והמקצועיות של עובדי התאגיד על מנת להבטיח רמת שירות גבוהה ומענה מקצועי לכל נושא בתחום המים והביוב.

 

רו"ח מלי בן ברוך

מנכ"לית  תאגיד  יובלים אשדוד