תאגיד המים והביוב יובלים אשדוד בע"מ,  משקיע משאבים רבים בפיתוח המשאב האנושי הדרכתו,  הכשרתו וקידומו.

לתאגיד  מחויבות לפעול על- פי כללי הבטיחות בעבודה, כמעוגן בדינים (חוקים, תקנות וצווים) הישימים.

התאגיד מחויב לעמוד במערכת ניהול בב"ת בדרישות תקן ישראלי  2018 :  ISO 45001

התאגיד מחויב לספק סביבת עבודה בריאה ובטוחה לעובדים, למבקרים ולקבלני המשנה המבצעים עבודה עבור התאגיד, סביבה כזו שתהיה נקייה ממפגעים סביבתיים, גורמי מחלות מקצוע והתנהגות מסוכנת מצד העובדים.

אני מצפה לאחריות אישית לבטיחות של כלל העובדים והמנהלים בכל דרגי הניהול של התאגיד, אני מאמינה כי רק בדרך של אחריות אישית של כל אחד, מתוך הכרה בחשיבות הנושא והבנתה משמעויות, ניתן יהיה למנוע  תאונות, מחלות מקצוע ונזקים לסביבה, אני מבקשת מכל עובד לדווח על מפגעים או אירועים בטיחותיים ולפעול למניעת תאונות העלולות לפגוע בו או בזולתו.

בבסיס התוכנית מצויה הגישה הגורסת כי הדרך ליישום מרבי של התוכנית לניהול הבטיחות הנה לחנוך את האנשים ולא לעסוק בשיטור, להכשיר ולהסביר ולא ולהעניש את מי שנתפס בביצוע לקוי או באי ביצוע שלהן. אנו מטפלים בשגיאה ולא בשוגה!

אני רואה בכל מנהל או עובד/ת או קבלני המשנה, אחראים ליישום תכנית הבטיחות על פי הסטנדרים שקבע "התאגיד"

אנו נעודד ונעריך כל הצעה מעשית לשיפור הבטיחות ונקבל בהבנה ובהערכה עיכוב בביצוע משימה, אם מי מהעובדים, המנהלים או אנשי הבטיחות מעריך כי ביצועה בתנאים הספציפיים כרוך בסכנה.

התאגיד רואה בשיתוף העובדים חלק מרכזי בישום מדניות הבטיחות.

השגת יעדי הבטיחות הללו הינם חלק בלתי ניפרד מהפעילות העסקית של התאגיד ואני רואה בהם מרכיב מרכזי באבטחת האיכות בביצוע המשימות הנדרשות.

 

בברכת עבודה בטוחה  ופורייה !

 

רו"ח מלי בן ברוך

מנכ"לית  תאגיד יובלים אשדוד בע"מ