על פי תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), תשנ"ב-1992, מחויבים בתי עסק בישראל בהתקנת מז"ח.

מז"ח (הינו אביזר המונע זרימה של מים מרשת המים הפרטית לרשת המים העירונית, ובכך מונע חדירת זיהומים לרשת המים העירונית. ישנם בתי עסק החייבים בהתקנת מתקן שכזה, בהם: בתי דפוס, בתי מרקחת, מפעלים כימיים, תחנות דלק, מעבדות, מפעלי קוסמטיקה, מוסכים ועוד.

"יובלים אשדוד" פועל על מנת שבכל בתי העסק הרלבנטיים יותקן מז"ח וזאת על מנת לשמור על הסביבה. מספר פקס לשליחת אישור התקינות: 08-8628953.