ביטחון מים ומוכנות לשעת חירום ומשבר

היערכות לאספקת מים במצבי חירום ומשבר

כמעט ואין ביכולתנו לחזות או למנוע את מצב החירום הבא. אירועים קודמים בארץ ובעולם מלמדים אותנו כי היערכות מוקדמת למצבי חירום הינה הכרחית ויכולה להציל חיים רבים. היערכות למתן מענה למצבי משבר בתחום אספקת המים וסילוק הביוב נחשבת למשימה לאומית חשובה, שכן המים הם משאב אסטרטגי חשוב של כל מדינה בעולם, ופגיעה בהם תהווה פגיעה חמורה בבסיס החיים של כולנו. 

לשם כך, הגדירה המדינה מספר מצבי חירום שיסייעו להיערך בימי שגרה למצבי חירום ומשבר. היערכות זו נועדה ללמד אותנו כיצד לצמצם את הנזקים וההשלכות של מקרה החירום – ולחזור לשגרה בצורה חלקה ומהירה ככל הניתן.

תאגיד המים "יובלים אשדוד", בשיתוף פעולה עם עיריית אשדוד, פועל באופן שוטף בשגרה כדי להבטיח התנהלות מיטבית בשעת חירום. כחלק מהיערכות זו, מתקיימים תרגילים משותפים המסייעים לשמור על כשירות המערכת, ופגישות ותיאומים במטרה לבחון את המוכנות להתמודדות עם תרחישי חירום אפשריים.

תכנית פעולה להתמודדות עם תרחישים אפשריים של מצבי חירום

​כדי לשמור על פעילות מיטבי​ת גם במהלך תקופות משבר ואירועים בלתי צפויים, גיבש התאגיד תכנית פעולה להתמודדות עם תרחישים אפשריים של מצבי חירום שנקבעו על סמך ניסיון העבר. תכנית זו מפרטת את מצבי החירום והשפעותיהם, וכן את הפעולות הנדרשות מתאגיד המים והעירייה כדי להמשיך ולספק שירותים לתושבי העיר.

שימו לב כי דיווח על מיקום תחנות חלוקת המים בעת חירום יתפרסם באתר התאגיד, אתר העירייה, כלי התקשורת ובחלק מהמקרים גם באמצעות הודעות טלפוניות.

פירוט מצבי היסוד ותרחישי החירום האפשריים והשלכותיהם על תושבי העיר

מצב 1: מצב שגרה
המצב הראשון הינו המצב שאנו נמצאים בו בימי שגרה ולכן פעילות " יובלים אשדוד" היא בהתאם לפעילות היום-יומית. כמו כן, אין הגבלה על צריכת המים הביתית או הנחיות מסוימות.

מצב חירום 2: התרעה על סכנה או מקרה חירום שעלול להתרחש
מצב זה הינו מצב בו קיימת התרעה מודיעינית או מידע ממשי אחר המצביע על מקרה חירום שעשוי להתרחש בעוד מספר שעות, ימים ואף יותר. בעת ההכרזה על מצב 2 נתריע על משך הזמן שיהיה לתושבים להיערך למצב בו לא תהיה אספקת מים סדירה בברזים לתושבי העיר. במצב כזה יתבקשו התושבים להכין מלאי של 4 ליטר ליום לאדם, למשך שלושה ימים, עד להתארגנות סדורה של "יובלים אשדוד" : לחלוקת מים יזומה לתושבים. כך תבטיח המשפחה מרווח זמן ללא בעיית מחסור במי שתייה.

מצב חירום 3 – פגיעה במערכת אספקת המים
לא כולם יודעים, אך מערכת אספקת המים תלויה באספקת חשמל סדירה ומכאן – פגיעה במערכת החשמל עלולה להוביל לשיבושים באספקת המים הסדירה. הנחיית המדינה במצב זה מגבילה את כמות המים לנפש ל-80 ליטר ליממה לכלל הצרכים. ויסות המים במקרה הזה ייעשה על ידי "יובלים אשדוד"  במטרה למזער נזקים ולצמצם את הפגיעה בשגרת היום לתושבי העיר. במקרה של שיבושים באספקת המים יתבקשו התושבים לצמצם את צריכת המים הביתית ולהימנע מפעולות בלתי חיוניות הצורכות כמות מים רבה בימים כתיקונם, כמו שטיפת רכבים, מילוי בריכות  ופעולות דומות נוספות הצורכות כמויות מים רבות שאינן הכרחיות בשעת חירום.

מצב חירום 4 – פגיעה בצנרת המים ובאספקת המים לבתי התושבים בחלק משכונות העיר
במצב זה לא יתאפשר שימוש במים בחלק משכונות העיר כתוצאה מפגיעה בצנרת המשבשת את זרימת המים לבתים, או עקב חשש לזיהום במי השתייה. הנחית המדינה במקרה זה מגבילה את כמות המים לנפש ל-20 ליטר ליממה.  "יובלים אשדוד" ייערך לחלוקת המים באזורים שנפגעו, באמצעות פריסת תחנות חלוקת המים. התושבים יתבקשו לגשת לתחנות חלוקת המים שיהיו פרושות ברחבי העיר על פי הודעה מראש שתפורסם באתר "יובלים אשדוד" , באמצעי התקשורת ולעתים גם במסרונים אישיים לנייד. מידע נוסף ניתן יהיה לקבל גם במוקד העירוני.  שימו לב כי התושבים יצוידו בכלי קיבול למים בתחנות החלוקה וכי אין צורך להגיע עם כליי קיבול  מהבית.

מצב חירום 5 – פגיעה בצנרת המים ובאספקת המים לבתי התושבים בכל בתי העיר
מצב החירום החמור ביותר - אספקת המים בעיר כולה תושבת בשל פגיעה חמורה בתשתיות או בשל חשש לזיהום בקנה מידה רחב. מצב זה דורש חלוקת מים לכל העיר בו זמנית. הנחית המדינה במקרה הזה מגבילה את כמות המים לנפש ל-4 ליטר ליממה שישמשו אותו לכל צרכיו – אמנם ההמלצה היא להשתמש בהם לשתייה ולצרכים חיוניים בלבד עקב המצוקה. במצב 5, בדומה למצב חירום 4, יחולקו המים לתושבים במכלים ובתחנות החלוקה שייפרסו בכל רחבי העיר ויעודכנו באתר התאגיד ובאמצעי התקשורת השונים. מידע נוסף ניתן יהיה לקבל גם במוקד העירוני.  

חלוקת מים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים

תושבים המוגדרים בחוק הסיעוד כאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים, ומדווחים לאגף הרווחה בעירייה באופן שוטף במהלך כל השנה, זכאים לאספקת מים בהתאם למצב החירום על ידי מערך מתנדבי העירייה  אשר יגיעו לביתם.