הרכיבים ועקרון עבודת מדי המים זהים בכלל מדי המים חרף צורתם השונה: 

 1. את מספר מד המים המופיע בחשבון המים והמשויך אליכם, ניתן  למצוא מתחת לזכוכית ו/או במסגרת של המד.
   
 2. כמות צריכת המים עליה מבוסס חשבון המים מופק מקריאת הספרות השחורות המודדות את כמות צריכת המים במ״ק. הספרות האדומות נועדו לציין ליטרים ואינן מופיעות או מחושבות בחשבון המים.  
   
 3. הפרפר המרכזי מסובב בשעת צריכת מים בנכס. במידה והפרפר אינו מסתובב כלל, יתכן שמד המים אינו תקין ואו עצור. במידה והפרפר מסתובב גם כאשר ברזי הבית והחצר סגורים, יתכן וישנה נזילה, יש להזמין בעל מקצוע לאיתור התקלה.
   
 4. פרפר קטן ומסביבו ספרות הפרפר הקטן וספרותיו נועדו לבחינת תקינות וכיול מדי המים במעבדה ואינו לשימוש הצרכן.
   
 5. חץ מורה על כיוון זרימת המים ואמור להיות מופנה כלפי בית הצרכן. במידה והחץ בכיוון הנגדי, אזי מד המים אינו מורכב באופן תקין ויש לפנות ל״יובלים אשדוד״ .
   
 6. תקלות במד המים במידה וישנה נזילה, פרפר שהפסיק להסתובב, זכוכית שבורה או כל תקלה אחרת, יש לפנות ל״יובלים אשדוד״.
   
 7. תקינות מד המים: במידה וקיים חשש שמד המים אינו תקין, אנא פנו אל מחלקת שירות לקוחות לבדיקת תקינות מד המים שתבוצע באמצעות מעבדה חיצונית המוסמכת בכך. הבדיקה כרוכה בתשלום אגרה ככל ויתברר כי מד המים אכן אינו תקין, יזוכה חשבונכם בעלות הבדיקה והחיוב התקופתי המתייחס לחריגה, ייערך מחדש. במידה שיתברר מתוצאות הבדיקה כי מד המים הינו תקין, לא יבוצע החזר תשלום.

מד מים

"יובלים אשדוד" יחל בקרוב בפרויקט משמעותי חדשני להתקנת מדי מים לקריאה מרחוק (קר"מ) לכל תושבי אשדוד בעלות של כ-45 מיליון ₪.
מדי המים החדשניים, אשר יותקנו בהליך רב שנתי, קוראים את צריכת המים באמצעות חיישנים אלחוטיים המבוססים על טכנולוגיה חדשנית ומתקדמת מאד. חיישנים אלה משדרים און ליין את נתוני הצריכה אל מערכת הבקרה של "יובלים אשדוד".
בכך מתאפשרים יתרונות  רבים על פני השיטה המסורתית של מדידה בשטח. אחד היתרונות הבולטים מתן אפשרות לצפות בנתוני הצריכה 24/07 ואיתור און ליין של תקלות-נזילות במערכת. היות והנתונים משודרים 24/07  כל צריכה חריגה תיקלט במערכת ודיווח מיידי ישלח לתושב באמצעות אס אמ אס.
בכך תתאפשר לתושב תיקון הזילה באופן מיידי ותחסך ממנו עלות בגין צריכת מים מיותרת וימנע בזבוז מים, שהינם משאב לאומי וסביבתי חיוני.