הנחיות לשעת חירום. מומלץ להיות מוכן:

"יובלים אשדוד" ערוך באופן מיטבי לספק מים בשעת חירום או בעת הפסקת מים ארוכה, באמצעות פריסת תחנות חלוקת מים ברחבי העיר.

עם זאת , ההתארגנות אורכת מספר שעות. כדי להקל על משך הזמן ללא אספקת מים, אנו ממליצים לכל בית אב לשמור בבית מנת מים לכל אדם המתגורר ביחידת הדיור שלכם.

המלצת רשות המים ופיקוד העורף היא לשמור מים בכמות של  12 ליטר לנפש, לשלושה ימים.

הכפילו כמות זאת במספר הנפשות בדירה - ותהיו תמיד מוכנים! כמות זו אמורה לתת מענה ראשוני במקרי קיצון, לשלושה ימים בשימוש מצומצם ומוקפד.

הוראות בנוגע לאחסון מי ברז:

יש לרענן את המים בכלי הקיבול אחת לשלושה חודשים במים טריים.

הוראות בנוגע לאחסון מים מינרליים בבקבוקים:

על פי הוראת היצרן וזמן התפוגה המופיע על הבקבוק.

יש לשמור את הבקבוקים במקום מוצל, קריר ויבש.

ערכת סניטציה:

כיצד  שומרים על ניקיון ללא  מים? בנוסף לבקבוקי המים, רצוי לשמור בבית "ערכת סניטציה" הכוללת מוצרים הקיימים  בבית בשימוש יומי. את הערכה יש לשמור במקום מוצל, קריר ויבש בממ"ד או בחדר המוגדר לשימוש בשעת חירום. אנו ממליצים שההערכה תכלול:

  • חבילת מגבונים לחים או ג'ל אנטיבקטריאלי  המיועדים לשמירה על היגיינה אישית במקום מים.
  • כלים חד פעמיים ומגבות נייר - לשימוש כאשר לא תתאפשר רחצת כלים.
  • שקיות לאיסוף פסולת – לשמירה על ניקיון הסביבה ומניעת מפגעים סביבתיים