תאגיד יובלים אשדוד מבצע בדיקות רבות של איכות המים בפיקוח ובהנחיית משרד הבריאות וזאת בהתאם לחוקים ולתקנות המחייבים. מהבדיקות עולה שאיכות מי השתייה ביובלים גבוהה מאוד.

תאגיד המים והביוב "יובלים אשדוד" הציב בעדיפות עליונה את השמירה על איכותם הגבוהה של המים המסופקים לתושבים ופועל ללא לאות לשמירה על כך. מאז הקמת התאגיד  בשנת 2008 מספק התאגיד מים באיכות מעולה, ללא כל חריגות לכלל התושבים ובעלי העסקים בעיר באשדוד, דהיינו כ-250 אלף איש, 365 ימים בשנה,  עשרים וארבע שעות ביממה.  

בכדי ליישם זאת  הקים ומתפעל התאגיד מערכת –אופרציה שלמה שאחראית על שמירת איכות המים,  בדמות מערכת בקרה און ליין חדישה שפועלת באמצעות מצלמות וחיישנים  24/7 ובודקת כל הזמן את  איכות המים ובכלל זה את העכירות והכלור. הנתונים מהמערכת מדווחים  לחדר הבקרה ולמכשירי הסלולר  של אנשי המקצוע של התאגיד  שמקיימים כמובן גם תורניות בשעות הלילה לאורך כל השנה - כך שקיים פיקוח מתמיד. במקביל, מידי יום  יום דוגם מקצועי מוסמך  אוסף דגימות מהמים בכ-60 נקודות דיגום בעיר, עם הציוד הנדרש  בהתאם לתוכנית שאושרה על ידי משרד הבריאות. התוצאות נשלחות למעבדה מוסמכת על ידי משרד הבריאות ושם נבדקת איכותן. כאמור, כל תוצאות המים של התאגיד יצאו תקינות- מיום הקמתו ועד היום.

תוצאות הבדיקות מפורסמות באתר וכן בדוח השנתי-הנשלח מידי שנה לתושבים בצירוף לחשבון המים.