במסגרת החלטת רשות המים, הוגדרו הקבוצות הזכאיות להטבה. אוכלוסייה זו זכאית לקבלת כמות מים נוספת של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף של כמות מוכרת. ההטבה הינה החל מצריכות מים שנמדדו מיום 1/7/2012.

 

שימו לב! רשימה מפורטת של צרכנים הנכללים בקרב אוכלוסיית הזכאים, מועברת ישירות מרשות המים ומתייחסת למוסד לביטוח לאומי/משרד הבריאות/משרד הביטחון. תאגיד המים והביוב "יובלים אשדוד", פועל ומחויב לרשימות המתקבלות מרשות המים בכל חודש ומעדכן את ההטבה בחשבונו של הזכאי באופן רטרואקטיבי החל ממועד קבלת ההטבה שנקבע לזכאי. 

הסבר מלא אודות ההטבות- באתר רשות המים. בקישור